U bent onjuist geïnformeerd over de WIV, door voor- en tegenstanders

Tegenstanders framen de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) door het een ‘sleepwet’ te nomen. Voorstanders zwijgen vooral. Dat maakt wat mij betreft dat de informatievoorziening onjuist of op z’n minst onvoldoende is voor een weloverwogen stem bij het referendum van 21 maart.  En wat iemand ook stemt, ongeïnformeerd stemmen is sowieso een slecht idee.

Er is al veel gezegd over de WIV. Natuurlijk is het tijd voor wetgeving die een antwoord biedt op de nieuwe communicatie- en opslagtechnieken. Dus ik juich het invoeren van nieuwe wetgeving voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten van harte toe. Zonder goede gereedschappen zijn de diensten machteloos. En zonder inlichtingendiensten is een land doof en blind. Dus dat we de diensten hebben en dat er goede wetgeving is voor die diensten, vind ik een goede zaak.

Maar de informatievoorziening voor de nieuwe WIV vind ik erg onder de maat. Dat is kritiek die ik op zowel voor- als tegenstanders heb.

Tegenstanders

Allereerst complimenten voor de tegenstanders. Ze hebben in hun missie om de WIV van tafel te krijgen of in ieder geval aan te laten passen, een goede reclamecampagne opgezet. Door het constant een sleep(net)wet te noemen, hebben ze het zelfs voor elkaar gekregen dat lokale overheden het ook een sleepwet zijn gaan noemen zoals de gemeente Midden-Drenthe hier doet:

Let wel dat de lokale overheden vooral een organiserende rol hebben en zich verre moeten houden van framing. Door het een sleepwet te noemen, vind ik dat er echter wel sprake is van framing. Dat tegenstanders dat doen snap ik heel goed, dat gemeenten dat doen vind ik verwerpelijk.

Wat de tegenstanders doen is vooral de nadruk leggen op dat gedeelte van de WIV dat zich richt op grootschalige verzameling van data. En dat is best ingrijpend ja. Maar de nieuwe wetgeving biedt straks ook meer ruimte voor de diensten (AIVD/MIVD) om derden te hacken zodat ze uiteindelijk bij het target uit kunnen komen. Dat is nodig omdat targets zelf vaak hun beveiliging bovengemiddeld op orde hebben. Hun familie, vrienden en kennissen zijn vaak slechter beveiligd omdat ze nogal eens nietsvermoedend zijn. Het hacken van derden kan echter een grotere privacyinbreuk opleveren dan het ongericht tappen.

Dus mijn kritiek op tegenstanders is dat er teveel nadruk ligt op het aspect tappen terwijl het hacken van derden dezelfde aandacht verdient. Of nog anders, de hele wet verdient aandacht want u stemt op 21 maart over de hele wet en niet alleen dat gedeelte wat over het aftappen of hacken gaat.

Voorstanders

De voorstanders zijn vooral de diensten zelf. En zij blijken door Den Haag de aangewezen instanties te zijn om de PR-campagne van het voorkamp draaiende te houden. Of dat nu zo goed gaat weet ik niet. Ze treden wel op in de landelijke media maar ik vind dat ze zeker niet de tractie hebben die de tegenstanders wel hebben gekregen.

Mijn kritiek op voorstanders en vooral de regering is dat ze vooral lang gezwegen hebben over de WIV. Een wet die complex en uitgebreid is en die ook grote gevolgen kan hebben.  En dat een wet grote gevolgen heeft, is helemaal niet erg. Als we alleen maar wetgeving maken met kleine gevolgen dan komen we ook niet snel verder. Maar de taak die voorstanders hebben laten liggen, is op eenvoudige manier uit te leggen wat deze wet doet, waarom het nodig is en wat de eventuele gevolgen voor burgerprivacy zijn.

Voorstanders schieten vooral in een kramp zo gauw privacyvoorvechters kritiek leveren. Je hoeft er echter niet omheen te draaien. Er is zoveel wetgeving gemaakt die in meer of mindere mate gevolgen had voor de privacy. Denk aan verkeerswetgeving met snelweg- en flitscamera’s, detectielussen en dergelijke. Die wetgeving was blijkbaar goed te verdedigen. Waarom slagen voorstanders er nu dan niet in om de privacygevolgen goed uit te leggen?

En nu?

21 maart staat u in het stemhokje. En ik ben bang dat u onjuist en vooral onvolledig geïnformeerd bent. Het zou bijna verleidelijk zijn om dan maar blanco te gaan stemmen. Dat nog liever dan helemaal niet te stemmen. Als een groot deel blanco stemt dan geeft de stemmende burger daarmee aan dat ze wel wil stemmen maar het niet kan. Als je niets kunt zien is links afslaan net zo gevaarlijk als rechts afslaan.

Mijn advies is om de gerenommeerde media in de gaten te houden. Ze zijn wat mij betreft de aangewezen kanalen om de complexe materie van de WIV uit te leggen aan de burger.

Succes op 21 maart!